ซื้อชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด