จ้างทำป้ายไวนิล และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างทำป้ายไวนิล และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด