ซื้อลูกรักบี้ ไฟว์สตาร์ หนังเย็บ จำนวน 15 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อลูกรักบี้ ไฟว์สตาร์ หนังเย็บ จำนวน 15 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด