จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด