ซื้อขวดสเปรย์ ขนาด 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อขวดสเปรย์ ขนาด 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด