ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ซื้อผงหมึก TK-7109 for TASKalfa 3010i เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) KYOCERA TASKalfa 3010i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 พ.ค. 2563
ซื้อขวดสเปรย์ ขนาด 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 พ.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 พ.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 พ.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
ซื้อลูกรักบี้ ไฟว์สตาร์ หนังเย็บ จำนวน 15 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
ซื้อชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล และเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     18 ก.ย. 2562