ดาวน์โหลด

สรุปจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม - กันยายน 2564 (ปรับปรุงรายได้เดือน ม.....   118 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนกรกฎาคม 2564   185 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมิถุนายน 2564   141 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนพฤษภาคม 2564   132 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนเมษายน 2564 (ข้อมูลเบื้องต้น)   196 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมีนาคม 2564 (ข้อมูลเบื้องต้น)   185 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูลเบื้องต้น)   198 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม 2564 (ข้อมูลเบื้องต้น)   195 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 เเก้การเปลียนเเปลง OR (ข้อมู.....   243 ครั้ง