ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์น.....   23 มี.ค 2564 334 ครั้ง
ประกาศ!!! รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใ.....   3 มี.ค 2564 376 ครั้ง icon
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์   30 ก.ค. 2562 534 ครั้ง icon
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนเดือนละ 1.....   19 ก.ค. 2562 930 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดตราต เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุ   22 พ.ค. 2562 583 ครั้ง icon
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 พ.ค. 2562 448 ครั้ง icon