ประชุมหารือแนวทางการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ "ทุ้งฟ้าเกมส์" ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒-๕ พ.ค ๒๕๖๕

20 เม.ย. 2565      105 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือแนวทางการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ "ทุ้งฟ้าเกมส์" ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒-๕ พ.ค ๒๕๖๕
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายประพัฒพงษ์ ยุเจริญ นักพัฒนาการกีฬาและ นายอภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดตราด ประชุมหารือแนวทางการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ "ทุ้งฟ้าเกมส์" ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด