ดาวน์โหลด

สรุปจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม - กันยายน 2564 (ปรับปรุงรายได้เดือน ม.....   97 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนกรกฎาคม 2564   169 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมิถุนายน 2564   124 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนพฤษภาคม 2564   117 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนเมษายน 2564 (ข้อมูลเบื้องต้น)   175 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมีนาคม 2564 (ข้อมูลเบื้องต้น)   171 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูลเบื้องต้น)   184 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม 2564 (ข้อมูลเบื้องต้น)   178 ครั้ง
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 เเก้การเปลียนเเปลง OR (ข้อมู.....   223 ครั้ง