กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พ.ย. 2563      53 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร่วมกันทำความสะอาด ทาสีบริเวณทางเท้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรม
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด