่ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

21 พ.ย. 2563      50 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจินตนา หว่านพืช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดตราด (TAC) เข้าร่วมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด