ร่วมลงพื้นที่เพื่อต้อนรับและเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาเพื่อลงพื้นที่ดูงานตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนสำนักงบประมาณ

27 พ.ย. 2563      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ร่วมลงพื้นที่เพื่อต้อนรับและเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาเพื่อลงพื้นที่ดูงานตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนสำนักงบประมาณ
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อต้อนรับและเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาเพื่อลงพื้นที่ดูงานตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนสำนักงบประมาณ โดยมี นายสุพพัต อ่อนแสงคุณ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในกิจกรรม
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ พื้นที่จังหวัดตราด (อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมือง จังหวัดตราด)