การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

9 ม.ค. 2564      37 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันนี้ ตราดพบผู้ติดเชื้อ ๑ ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม ๓๓ ราย และมีผู้หายเพิ่มเติม ๑ ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อหายแล้ว ๕ ราย
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๙ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด