การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

8 ม.ค. 2564      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันนี้ ตราดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม จึงมียอดติดเชื้อสะสม ๓๒ รายเท่าเดิม ทั้งนี้ในที่ประชุมนายแพทย์ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้รายงานในที่ประชุมว่า ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๔ ราย ได้มีผลการตรวจยืนยันเป็นลบ หมายความว่าหายจากโรคโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว และได้ให้ออกจากโรงพยาบาล แต่ทั้งนี้ทั้งหมดต้องกักตัวต่อเพื่อดูอาการของโรค ๑ เดือน
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๘ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด