คณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเพื่อรายงานผลฯ

7 ม.ค. 2564      33 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : คณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเพื่อรายงานผลฯ
    - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ ร่วมกับคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของ COVID – 19 คณะที่ ๑ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตราด เพื่อตรวจป้องปรามสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T (Distancing : เว้นระยะระหว่างกัน / Mask wearing : สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา / Hand wash : ล้างมือบ่อย ๆ / Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ / Thai Cha na : ใช้ไทยชนะ)
    - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๗ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๙.๐๐ น.)
    - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตราด