ประชุมการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

7 ม.ค. 2564      34 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๗ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด