การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

11 ม.ค. 2564      36 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยได้มีการนำเสนอสถานการณ์ในภาพรวมความก้าวหน้าผู้รับการกักตัว ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้เข้ารับการกักตัวเหลืออยู่ จำนวน ๔ คน และได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้จังหวัดตราดมียอดรวมติดเชื้อยืนยันรวม ๓๓ ราย เท่าเดิม การประชุมครั้งนี้ยังได้มีการรายงานว่าในวันนี้ได้มีผู้ป่วย หายจากการป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 (ผลตรวจเป็นลบ) อีกจำนวน ๑๑ ราย จึงได้อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไปกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา ๑ เดือน ทำให้มียอดรวมผู้หายป่วยแล้วจำนวน ๒๓ ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๑๐ ราย
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด