คณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเพื่อรายงานผลฯ

11 ม.ค. 2564      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : คณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเพื่อรายงานผลฯ
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ ร่วมกับคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของ COVID – 19 คณะที่ ๑ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตราด เพื่อตรวจป้องปรามสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T (Distancing : เว้นระยะระหว่างกัน / Mask wearing : สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา / Hand wash : ล้างมือบ่อย ๆ / Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ / Thai Cha na : ใช้ไทยชนะ) โดยมี นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด ในฐานะหัวหน้าคณะ
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตราด