การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

8 เม.ย. 2565      59 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้นายประพัฒพงษ์ ยุเจริญ นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวจุฑามณี ทรัพย์ศรี เจ้าหน้าที่สถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด เข้าร่วมการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานเปิดการอบรม
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด