งานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI) ครั้งที่ ๓ และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลชิมทุเรียน ชะนีเกาะช้าง (GI)" ครั้งที่ ๓

8 เม.ย. 2565      140 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : งานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI) ครั้งที่ ๓ และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลชิมทุเรียน ชะนีเกาะช้าง (GI)" ครั้งที่ ๓
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI) ครั้งที่ ๓ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเกาะช้างได้มีช่องทางและสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะช้าง ตลอดจน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
     - วัน/เดือน/ปี : วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๑.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ปางช้างคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด