การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมตราดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

20 เม.ย. 2565      77 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมตราดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมตราดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - วัน/เดือน/ปี : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด