ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ประจำปี ๒๕๖๕

20 เม.ย. 2565      139 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ประจำปี ๒๕๖๕
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ทั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ผลิตสินค้าชุมชน และท้องถิ่นของจังหวัดตราด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด อีกด้วย
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด