ร่วมพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

31 ก.ค. 2563      67 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ร่วมพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
     - รายละเอียด : นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวจินตนา หว่านพืช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดตราด นายอภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน และนางสาววาสนา กลับกลาย เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขาสมิง ร่วมพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ บริเวณซุ่มประตูเมืองบ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด