การอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ

10 ก.ย. 2563      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช สังข์ทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายกล้าณรงค์ ดาวประกาย เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นางอนงค์น้อย หนูเจริญ คลังจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด