โครงการ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยว “ชวนกันเที่ยว ช่วยกันทำ”

14 ก.ย. 2563      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : โครงการ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยว “ชวนกันเที่ยว ช่วยกันทำ”
     - รายละเอียด : ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยว “ชวนกันเที่ยว ช่วยกันทำ” โดยมี นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้และบันทึกภาพถ่ายทำเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมต่างๆของชาวเกาะช้าง ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวบนเกาะช้างอีกด้วย
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ชายหาดโคโคนัท บีช รีสอร์ท เกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด