ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

14 ก.ย. 2563      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยการทำงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหารือแนวทางการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด