รับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด จับโกง โครตง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data" ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน)

15 ก.ย. 2563      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : รับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด จับโกง โครตง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data" ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน)
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด จับโกง โครตง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data" ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน)
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด