ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส่ รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"

15 ก.ย. 2563      11 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส่ รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส่ รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" โดยมี นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานเปิดโครงการ
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี