ประชุมเพื่อพบปะ พูดคุยและรับทราบนโยบายจากทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

16 ก.ย. 2563      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อพบปะ พูดคุยและรับทราบนโยบายจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และร่วมรับทราบนโยบายจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ (เวลา ๑๐.๐๐น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ร้านฮาป้า โรงแรมตราดซิตี้