พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๓

16 ต.ค. 2563      20 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๓
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๐๘.๔๕ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ วัดโยธานิมิต ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด