ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตตามโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อม สร้างและยกระดับมาตรฐานรวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์

17 ต.ค. 2563      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

      - ชื่อกิจกรรม : ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตตามโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อม สร้างและยกระดับมาตรฐานรวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
      - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต ประเทศไทยจำนวน ๓ ประเทศ ได้แก่ ราชรัฐลักแซมเบิร์ก ราชอาณาจักรสเปน และสาธารณรัฐชิลี เดินทางทำกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ตามโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อม สร้าง และยกระดับมาตรฐานรวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โดยมี นายภิญโภ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจัฃหวัดตราด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ
      - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๑๔.๐๐ น.)
      - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ