ประชุม คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดตราด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

12 พ.ย. 2563      35 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุม คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดตราด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดตราด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ซึ่งให้ความสำคัญในการบูรณาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดและขับเคลื่อนด้านการตลาดในสินค้าและบริการของจังหวัดเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด ต่อไป
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๑๓.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ชั้น ๓