ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

14 พ.ย. 2563      46 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวจุฑามณี ทรัพย์ศรี เจ้าหน้าที่สถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด และนายพงษ์พัฒน์ อุทัยไขย พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ วัดน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด