ประชุมสภากาแฟ

13 พ.ย. 2563      29 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภากาแฟ
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมาเข้าร่วมประชุม ๒๑ หน่วยงาน ร่วมจัดสภากาแฟ เพื่อหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและการพัฒนาจังหวัดตราด โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๗.๐๐ น.) 
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด