กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่

17 พ.ย. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองตราด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด หมู่ที่ ๑ บ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด