ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

17 พ.ย. 2563      54 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ และทีมบูรณาการกลาง ร่วมพิจารณากลั่นกรอง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้แทนจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๐๘.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี